اسقاط خودرو فرسوده سنگین

طرح جایگزین خودروهای فرسوده سنگین

آغاز طرح جایگزینی خودروهای سنگین

به دنبال درخواستهای مکرر متقاضیان خودروهای فرسوده سنگین و نیاز امروز جاده های کشور در راستای حمل و نقل ، تفاهم نامه ای با حضور خودروسازان مطرح و بانکهای عامل به امضاـ رسیده است که جزئیات آن از اول خرداد ۱۳۹۴ بر روی سایت خودرو فرسوده قابل روئیت می باشد.

طرح جایگزین شامل تمام خودروهای سنگین(مینی بوس،کامیون،کشنده) می باشد.متقاضیان میتوانند با پیش ثبت نام در سایت نسبت به ادامه فرایند اسقاط و جایگزینی اقدام نمایند.جایگزین ،تنها شامل خودروهای موجود می باشد و متقاضیان میتواند بعد از تشکیل پرونده ، احراز هویت و اسقاط خودرو با در دست داشتن معرفی نامه از طرف مرکز جهت دریافت خودروی سنگین خود به خودروساز مراجعه نمایند.

این طرح ابتدا در تهران و پس از آن در کل کشور اجرا خواهد شد.تمام مالکان خودروهای فرسوده با پیش ثبت نام ،میتوانند در اولویت جایگزینی قرار بگیرند.