آلودگی هوا خودرو فرسوده

آلودگی هوا و تنبیه خودروهای فرسوده

آلودگی تهران و سیاستهای تنبیهی خودروهای فرسوده

علی محمد شاعری با اعلام بر اینکه هم اکنون بیش از ۷۵ درصد آلودگی هوای شهر تهران، مربوط به خودروهای فرسوده است اظهار داشت: عدم تطابق خودروهای تولید داخل با استانداردهای روز جهان و فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار خودرو فرسوده که عمر بالای ۲۰ سال دارند که موجب ازدیاد روزافزون آلودگی کلان شهر تهران شده است.

 علی محمد شاعری اعلام کرد: طبق آمار اعلامی در شهر تهران حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در حال تردد هستند که این میزان در مقیاس کل کشوری به ۱ میلیون می رسد. ایشان افزود: سهم خودروهای فرسوده درآلودگی هوای شهر تهران ۲۰ تا ۲۵ برابر خودروهای جدید می باشد، چرا که این خودروهای فرسوده کاربراتی هستند و سیستم احتراق آن ها بسیار ناقص و گازهای خروجی از خودروهای فرسوده به ازای هر ۱ کیلومتر پیمایش ۲۰ برابر حد مجاز است.

ایشان همچنین اضافه کرد: در سال ۹۱ تقریبا  ۲۰  هزار و در سال ۹۲  نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده جمع آوری و اسقاط شده و از شبکه حمل و نقل خارج گردیده است. این در حالی است که طبق آمار سال ۹۱ حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده وجود داشته است.

ایشان در خصوص خودروهای تولید داخل اضافه کرد: استانداردهایی که در حال حاضر برای ساخت خودروهای داخلی استفاده می شوند مربوط به ۱۰ سال گذشته و مطابق استاندارد یورو۲ می باشد.

ایشان با توجه به فاصله صنعت خودروسازی کشور از استانداردهای روز دنیا اعلام کرد: تجربه صنعت خودروسازی در کشور به نزدیک نیم قرن می رسد، در نتیجه خودروسازان می بایست توانایی  و پتانسیلهای خود را در جهت بومی سازی و ساخت قطعات مورد نیاز این صنعت بکار بندند ..

ضمن اینکه مالکان عزیز خودروهای فرسوده باید بدانند که نامین رفاه و سلامت شهروندان از وظایف ما می باشد لذا در صورتی که ساستهای تشویقی مالکان خودروهای فرسوده را به اسقاط خودروهای فرسوده ترغیب ننماید حتما از ساستهای تنبیهی استفاده خواهد شد که حذف کمکهای بلاعوض و تسیلات جایگزین به انضمام ابطال کارت سوخت و عدم تردد از جمله آنها خواهد بود.

ثبت نام اینترنتی خودروهای فرسوده