مراکز اسقاط خودرو فرسوده

نوسازی خودروهای فرسوده در مراکز اسقاط

آمادگی مراکز اسقاط فرسوده جهت خروج خودروهای فرسوده

آقای جودی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط با اشاره به روند اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در سال جاری اظهار داشت: هنوز هیچ دستورالعمل اجرایی در باره  وظایف مراکز اسقاط در باره نوسازی ناوگان فرسوده و خودروهای فرسوده به انجمن ابلاغ نشده است. مصطفی جودی خاطر اعلام کرد: مراکز اسقاط از آمادگی و ظرفیت کامل برای انجام اسقاط قانونی خودروهای فرسوده اعم از تاکسی، اتوبوس و مینی بوس برخوردار می باشند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نوسازی خودروهای فرسوده ارتباط مستقیمی با فعالیت واردکنندگان خودرو پیدا کرده است گفت: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که اگر روند واردات خودرو به خوبی پیش رود، بحث نیاز واردکنندگان به گواهی اسقاط مطرح می گردد و طبیعتا اسقاط خودروهای فرسوده نیز با روند مطلوبی پیش خواهد رفت.

وی در ادامه یادآور شد: نظر به شرایط عمومی کشور و رکودی که در حوزه واردات خودرو مشاهده می گردد و همچنین با در نظر گرفتن آمار واردات در ماه‌های اخیر شرایط مطلوبی در ارتباط با نوسازی ناوگان فرسوده موجود نیست. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت با بیان اینکه در سال جاری مراجعه جدیدی به مراکز اسقاط خودرو صورت نگرفته است اذعان داشت: فعالیت هایی که در فروردین ماه امسال در مراکز اسقاط صورت گرفته است عموما به تعهدات سال قبل این مراکز بازمی گردد. وی افزود: در شرایط فعلی همه چشم انتظار آن هستیم که کشور از شرایط انتظار اقتصادی خارج گردد و بهبود روند واردات خودرو و نیاز به گواهی اسقاط این امکان را فراهم آورد تا مراکز اسقاط مجددا فعالیت خود را از سر بگیرند.

مصطفی جودی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله ای که در حال حاضر ذهن مراکز اسقاط و صنعت بازیافت خودرو فرسوده را به خود مشغول کرده تغییرات ساختاری است که در تصمیمات هیئت محترم دولت در ارتباط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گرفته است.وی همچنین اظهار داشت: به نظر
می رسد وظایف این ستاد بین دو وزارت خانه دیگر ادغام گردد البته لازم به ذکر است که جزئیات این موضوع هنوز مطرح نشده و باید دید که شرایط و تصمیمات به چه نتایجی منتهی می گردد.