طرح جایگزین خودرو فرسوده

شیوه نامه طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

شیوه نامه اجرایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به بانک های عامل ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸ ، موضوع اعطای تسهیلات به خودروهای فرسوده به میزان ۸۰٪ قیمت خودرو تا سقف ۱۰ میلیون تومان و بدنبال تفاهم نامه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۸ فی مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ،شرکت ایران خودرو و بانکهای ملی ایران، سپه ، ملت ، تجارت و صادرات ایران ، مقرر گردید ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو از طریق شرکت ایران خودرو باپرداخت تسهیلات توسط بانکهای یاد شده جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل اختصاص یابد.

همچنین طی مفاد تفاهم نامه مورد اشاره به منظور مساعدت بانکها ، مقرر گردید یارانه ای به میزان ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو در ابتدای پرداخت تسهیلات از سوی ستاد و۳٪ تخفیف از سوی خودروساز اختصاص یابد .لکن پس از تفاهم نامه مذکور در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ از سوی ستاد پیشنهاد گردید میزان یارانه با توجه به انواع تسهیلات ۵،۷،۱۰ میلیون تومانی به ترتیب  به مبالغ ۵۰۰-۳۵۰ و ۲۵۰ هزار تومان تغییر یابد و براساس آن شیوه نامه اجرایی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۸ به بانک مرکزی ارائه گردید.

با توجه به تغییرشرایط درج شده در شیوه نامه ، پس از بررسی های لازم و دریافت نظرات برخی بانکها ، شیوه نامه یاد شده  توسط بانک مرکزی امضا و جهت امضا به  بانکهای ذیربط ارسال گردید.