اسقاط خودرو فرسوده

اخبار اسقاط و نوسازی خودرو فرسوده

اسقاط ۴۰۰۰ خودروی فرسوده

آقای علیرضا فیض بخش رییس ستاد حمل و نقل سوخت کشور درباره اسقاط ۴ هزار دستگاه در ماه نخست و ۸۰ هزار دستگاه خودروهای فرسوده سنگین خبر داد:

مدیریت ستاد سوخت کشور با بیان به اسقاط ۴۱۲۹ خودروی های فرسوده در فروردین ماه سال۹۴ فرمود: طبق تصویبات معیین شده معادل‌سازی گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده در فروردین ماه سال ۹۴ را بررسی کنیم، معادل ۶هزار خودروی فرسوده سواری در ۱ماه اسقاط شده‌ است.

وی افزود: امیدواریم در سال جاری به لحاظ معادل، تعداد بیشتری نسبت به سال‌های قبل اسقاط خودروی فرسوده داشته باشیم و حتما پیشرفت چشمگیری را در اسقاط خودروهای سنگین – که تا بحال روند کندی داشته است – نظاره گر هستیم.

آقای فیض بخش ادامه داد: برای سال جاری تا بحال ۲۰۰۰۰ ثبت نام خودروی فرسوده انجام شده است و تعداد بیش از ۱۳۰۰۰ خودرو فرسوده از این رقم پذیرش شده‌ است. در واقع مرحله پذیرش به معنای اسقاط قطعی خودرو های فرسوده است و امکان عودت از این مرحله تقریبا امکان پذیر نیست.