افزایش قیمت سوخت خودرو

 

افزایش قیمت سوخت خودرو

افزایش قیمت سوخت در نیمه دوم امسال نهایی می شود

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: با توجه به زمانبر بودن تعیین درصد افزایش قیمت هر یک از حاملهای انرژی، در صورت تصمیم گیری در این خصوص، قیمت نهایی سوخت در نیمه دوم امسال مشخص خواهد شد.تا زمان نهایی شدن درصد افزایش قیمت حاملهای انرژی و ابلاغ آن، زمان افزایش قیمت سوخت و درصد افزایش هر یک از حاملهای انرژی مشخص نیست.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ضمن اشاره به این مطلب گفت: با توجه به زمانبر بودن تعیین درصد افزایش قیمت هر یک از حاملهای انرژی، در صورت تصمیم گیری در این خصوص، قیمت نهایی سوخت در نیمه دوم امسال مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون در سال جاری قیمت بنزین با افزایشی همراه خواهد بود، تصریح کرد : با توجه به اینکه بودجه سال ۹۲ به تازگی ابلاغ شده و طبق قانون افزایش قیمت سوخت در دستور کار است بنابراین تا پایان شش ماهه اول امسال قیمت نهایی سوخت اعلام خواهد شد.
وی درصد افزایش قیمت بنزین ، گازوئیل  و  گاز را متفاوت عنوان کرد و اظهار داشت : با توجه به اینکه درصد افزایش قیمت هر یک از سوخت ها متفاوت است بنابراین تا زمان اعلام قیمت نهایی هر یک از این سوخت ها ، میزان افزایش سوخت در کشور مشخص نبوده و پس ار نهایی شدن اعلام خواهد شد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در ادامه در خصوص تغییر سهمیه سوخت خودروها در سال جاری گفت : سهمیه سوخت ماهانه خودروها همچنان بدون تغییر در دستور کار ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل کشور قرار دارد و در حال حاضر برنامه ای جهت تغییر میزان سهمیه سوخت خودروها وجود ندارد