مجید بخشنده

تقدیر و تشکر خودروهای فرسوده

مهندس مجید بخشنده گلپایگانی : نویسنده کتب مدیریت و بازاریاب خودروهای فرسوده

مهندس بخشنده، نویسنده کتاب معروف کیمیای ثروت،فعالیت خود را در زمینه خودروهای فرسوده از سال ۸۵ در مرکز اسقاط ۱۷۱۵ شرکت تعادل سازان آغاز نمودند.ایشان مجری و طراح اولین سامانه مدیرت اطلاعات تحت وب مرکز اسقاط(اجرا در مرکز ۱۷۱۵) بوده و از همان سالها فعالیت بازاریابی و اطلاع رسانی به متقاضیان خودروهای فرسوده را در راس اهداف خود به نیت خدمت به مردم عزیزش قرار داد .اهم فعالیت های ایشان در این مدت شامل:

ثبت نام ۲۰۰۰ خودروی فرسوده برای مرکز ۱۷۱۵ سال ۸۷

ثبت نام ۴۰۰ خودروی فرسوده برای مرکز ۱۷۱۵ در طرح صدرا سال۹۰

ثبت نام ۱۰۰ خودرو تحت شرکت ایفا برای مرکز ۱۷۱۱

ثبت نام بیش از ۷۵۰ خودرو فرسوده تحت شرکت آنزان خودرو

ثبت نام بیش از ۱۰۰۰ خودروتحت مراکز اسقاط مختلف کشور

پیش ثبت نام بیش از ۵۰۰۰ خودرو فرسوده از ابتدای سال ۹۰

اطلاع رسانی و مشاوره بیش از صد هزار نفر از متقاضیان از سراسر کشور  تحت سامانه اسقاط

طراح و مجری اولین سامانه ثبت نام تحت وب ویژه مراکز اسقاط سال۸۶

طراح و مجری اولین سامانه جذب خودرو فرسوده تحت smnt ویژه مرکز اسقاط ۱۷۱۵ سال ۸۷

طراح و مجری پنل مراکز اسقاط (به زودی تحت  mis, برنامه نویسی)

طراح و مجری اواین سامانه مدیریت کارگزاران خودروهای فرسوده یا قابلیت مدیریت خدمات (به زودی تحت  mis, برنامه نویسی)

جا دارد از ایشان  و گروه پشتیبان ایشان ،به پاس زحمات بی شائبه و دور از منیت ایشان تقدیر نموده و برای ایشان و تمام جوانان مملکت که به هدف خدمت ،پا در عرصه صنعت وتلاش گذارده اند تقدیر و تشکر به عمل آید.از خداوند منان برای ایشان و تمام خدمتگزاران ایران اسلامی خواستار بهترین توفیقات هستیم.