طرح اقتصادی خودرو فرسوده

بسته جدید اسقاط خودروهای فرسوده در طرح اقتصادی دولت

اصغر محمدی فاضل: اعتقاد دارم در ازتباط اثر کمپین *عدم خرید خودروی داخلی* بسیار اغراق شده است .اما در نهایت جدی بودن این موضوع باعث شد دولت به آن واکنش نشان دهد.این در حالی است که اصل وجود خودروهای فرسوده و ایجاد فرصتی برای جایگزین این غولهای مصرف انرژی می باشد.در بسته جدید اقتصادی دولت ، که حتما با استقبال مردم روبرو خواهد شد قطعا مردم برای جایگزینی خودروهای فرسوده خود اقدام خواهند کرد.

باید این را هم در نظر گرفت که به هر حالت موضوع تحریم ها بی ارتباط با برخی از دگرگونیها نمی باشد.رکود تولید علاوه بر مشکلات مالی برخی از ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه داشته است که مدیران  و مسئولین باید به دنبال راه چاره باشند.ولی آیا تشویق برای خرید خودروی صفر کیلومتر داخلی می تواند راه گشا باشد؟وضعیت نابسمان آلودگی هوا باید مسئولین را به فکر وادار نماید.درک این وضعیت نیازی به هوش بالایی ندارد.حتما در این وضعیت و با توجه به عدم خرید خودروهای داخلی ،خودروهای فرسوده فرصت مناسبی است برای شروع طرح تعویض و جایگزینی خودروهای فرسوده.

امید است مدیران کشور با برنامه ریزی دقیق و به جا هم از تولید داخلی حمایت کرده و راهکاری  را برای خروج خودروهای طراحی و پیاده سازی نمایند.مالکان خودروهای فرسوده میتوانند از هم اکنون با ثبت نام در سایت خودروهای فرسوده نسبت به ادامه فرایند تعویض خودروی فرسوده خود اقدام نمایند.