جایگزینی خودرو فرسوده

جایگزینی یورو ۴ با خودرو فرسوده

به جای یورو ۴ خودروهای فرسوده‌ را جایگزین کنید

منبع: دنیای اقتصاد

 ایسنا-دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: با یک پنجاهم بودجه مورد نیاز برای تولید ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو یورو ۴ می‌توان آلایندگی را در حد تولید این تعداد خودرو یورو ۴ کاهش داد. احمد نعمت‌بخش در این رابطه اظهار کرد: تفاوت آلایندگی یک خودرو یورو ۲ با خودرو یورو ۴ معادل ۵۲/۱ گرم در هر کیلومتر است.

وی با بیان اینکه خودروی یورو ۴ در هر کیلومتر تردد ۱۸/۱ گرم آلایندگی تولید می‌کند، خاطرنشان کرد: ‌این میزان در خودرو یورو ۲ برابر ۷/۲ گرم آلایندگی در هر کیلومتر است. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: قیمت هر خودرو یورو ۴ نسبت به یورو ۲ به طور میانگین ۲ میلیون تومان گران‌تر است؛ بنابراین تولید ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری با استاندارد یورو ۴ نیاز به صرف ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی دارد. وی افزود: این در حالی است که با خروج و نوسازی ۲۰ هزار و ۶۱۰ دستگاه خودروی فرسوده یا کاربراتوری، میزان آلایندگی هوا برابر با ارتقای ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو به یورو ۴ کاهش می‌یابد.البته هزینه این کار یک پنجاهم هزینه ارتقای استاندارد آلایندگی ۸۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری به یورو ۴ (۱۶۰۰ میلیارد تومان) ‌است.
نعمت‌بخش تصریح کرد:به دلیل عدم‌توزیع سراسری سوخت متناسب با استاندارد یورو ۴، ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو ۴ تاثیری بر کاهش آلایندگی هوا نداشته و تنها موجب افزایش هزینه‌های فروش خودرو و اجحاف به مصرف‌کنندگان خواهد شد.

خودروهای فرسوده به زودی جایگزین  و طرحهای جایگزین ایران خودرو و سایپا با همکاری دیگر شرکتهای خودروسازی و بانکهای عامل تداعی هوای پاک خواهد شد.