وام تسهیلات خودرو فرسوده

تسهیلات اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده

تسهیلات بانکی در راه خودروهای فرسوده

سالهابود که تسهیلات بانکی در چارچوب طرح جایگزین به متقاضیان خودروهای فرسوده اعطا میشد.با بالا رفتن قیمت خودرو و پائین آمدن ارزش خودروهای فرسوده متاسفانه طرح جایگزین خود به خود از چرخه خودروهای فرسوده خارج شد.اما با تلاش ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و سازمانهای خصوصی و همکاری و تعامل بانکهای کشور به زودی طرحی در قالب تسهیلات با کارمزد پائین ارائه خواهد شد.

ارزش خودروهای فرسوده در طرح بشارت به بالاترین سطح خود در طول دوران بازیافت خودروهای فرسوده در ایران رسید.اشتیاق مردم در اسقاط خودر فرسوده و ثبت نام اینترنتی از طریق سایت خودرو فرسوده امکان خروج خودروهای فرسوده را از سیتم حمل و نقل میسر ساخت.از روند رو به رشد خدمات اسقاط خودروهای فرسوده به خوبی پیداست که ارگانها و سازمانهای مختلف تمام هم و غم خود را برای ثبت نام و خروج خودروهای فرسوده جهت رسیدن به هوای پاک گذاشته و تلاش شانه روزی مدیران حاکی از آن است که افقی روشن در برابر اسقاط خودروهای فرسوده می باشد.

سیاستهای تشویقی خودروهای فرسوده حتما در کنار سیاستهای تنبیهی به نتیجه خواهد رسید. این بدین معناست که حکما تحویل به موقع خودرو فرسوده شامل سیاستهای تشویقی خواهد بود و دیر کرد آن شامل منع تردد و سیاستهای تنبیهی خواهد بود.