تسهیلات خودرو فرسوده

تسهیلات خودرو فرسوده در سال ۹۳

تسهیلات خودرو فرسوده : تا اینکه در سال ۹۲ شرایط خودروهای فرسوده نسبت به چند ماه قبل از آن بهتر شد.البته نه اینکه شرایط خوبی حاکم بود.اما نسبتا شرایط مساعدتری جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حاکم شد.از آنجائی که قیمت خودرو جایگزین با قیمت خودروی فرسوده اختلاف زیادی داشت بعضی از مراکز به این فکر افتادند که به جای تسهیلات جایگزینی،وام هایی با نرخ سود معقول به مالکان خودروهای فرسوده بدهند.

البته وامهای خودروهای فرسوده در سال ۹۲نیز سود بالائی داشتند اما اگر نرخ تورم را از آن کم میکردید مطمئنا وام به صورت قرض الحسنه محسوب میشد.آنزان خودرو تنها مجری این طرح در کشور بود.به علت شرایط و ضوابط حاکم بر اسقاط خودروهای فرسوده ظرفیت اسقاط پائین بود.که متاسفانه این وامها در اختیار معدودی از مالکان خودروهای فرسوده قرار گرفت.

در نیمه دوم سال ۹۲ ،فرسوده شرایط قابل قبولتری نسبت به ماههای قبل خود داشت.اما این شرایط هنوز نیاز به بررسی و مساعدت دارد.فرسوده روند خوبی را جهت اسقاط و خروج از ناوگان از ناوگان حمل و نقل طی میکند.و این را مدیون سیاستهای تشویقی و تنبیهی مسئولین باید دانست.

اما در سال ۹۳ جه اتفاقاتی پیش روی مالکان خودروهای فرسوده است!!!؟

**با توجه به بخشنامه های ابلاغی و مصوب پیش بینی میشود که ارزش گواهی اسقاط برای خودروهای ۵۸ تا ۷۲ به میزان  ۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش یابد.

**طرحهای فرسوده برای مدلهای ۷۴ تا ۸۲ نیز باز خواهد شد.یعنی مالکان خودروهای مدل ۸۲ نیز شامل طرح حودروهای فرسوده خواهند شد.

**سیاستهای تنبیهی از سه ماهه اول سال ۹۳  اجرا خواهد شد.که شامل ابطال کارت سوخت،افزایش مالیات و عوارض،کاهش ارزش خودرو فرسوده،حذف جایگزین و … خواهد بود.

**طرحهای جایگزین به منوال نیمه دوم سال ۹۲ ادامه پیدا خواهد کرد.

**طرح خودروهای فرسوده سنگین نیز باز خواهد شد و مالکان خودروهای فرسوده سنگین میتوانند همزمان در طرحهای نقدی و جایگزین شرکت نمایند.

مبنای طرح زمان ثبت نام می باشد.یعنی اگر خودرروی فرسوده مدل ۷۰ در سال ۹۲ ثبت نام نماید و حتی خودروی خود را سال ۹۳ تحویل دهد همان مبلغ ۲۸ میلیون ریال به حسابش واریز خواهد شد.اما اگر سال ۹۳ ثبت نام نماید مبلغ ۲۰ میلیون ریال به حسابش واریز خواهد شد.

با توجه به موارد اعلامی مصلحت به ثبت نام خودروی فرسوده در طرحهای اعلامی تا پایان فروردین ۹۳  می باشد.

ثبت نام خودرو فرسوده