ثبت نام خودروهای فرسوده دولتی

ثبت نام خودرو فرسوده دولتی 95نام و نام خانوادگی نماینده :

نام سازمان یا دستگاه دولتی :

کد ملی نماینده :

استان:

شهرستان :

شماره تماس ثابت :

شماره تماس همراه نماینده :

نمابر(فکس):

تعداد خودرو :

آدرس ايميل :

نوع خودرو های موجود(هرسطر1نوع+تعداد)

آدرس دقيق :

 


شرایط ثبت نام خودروهای فرسوده دولتی

 

بمنظور ایجاد تسریع در فرایند اسقاط از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دولتی،  شرایط و ضوابط به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱ . ثبت نام اینترنتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه ثبت نام خودروهای فرسوده دولتی

۲ . مراجعه نماینده اداره به سازمان دولتی مربوط جهت اخذ اطلاعات آماری از خودروهای فرسوده دولتی موجود

۳ . قیمت گذاری بر اساس آئین نامه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و ستاد تبصره ۱۳

۴ . فراخوان از طرف مرکز اسقاط

۵ . انتقال خودروهای فرسوده دولتی به مراکز اسقاط جهت ادامه فرایند خروج خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل

۶ . واریز وجه به حساب سازمان یا ارگان دولتی

با توجه به عدم آگاهی بسیاری از سازمانهای دولتی (با توجه به بخشنامه های مکرر) از فرایند ثبت نام خودروی فرسوده دولتی خواهشمند است قبل از هرگونه اقدام جهت اسقاط خودروی فرسوده دولتی با ستاد حمل و نقل یا شماره ها ۶۶۰۰۴۰۰۰ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

 

 

ایران خودرو سایپا پارس خودرو بانک ملت