مراکز اسقاط خودرو

ثبت نام خودرو های فرسوده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر

آغاز ثبت نام خودرو های فرسوده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر با همکاری مرکز اسقاط خودرو و سازمان فناوران شهر: با توجه به این موضوع که تعداد مراکز اسقاط خودرو فرسوده محدود می باشد و مردم برای ثبت نام خودرو های فرسوده خود گاه باید مسافت های طولانی را طی کنند و بسیاری از مردم متاسفانه به دلالان اعتماد کرده و خودرو فرسوده خود را در آن مکان های غیر رسمی ثبت نام می کنند مرکز اسقاط خودرو های فرسوده طی تفاهم نامه ای که با سازمان فناوران شهر دارد از این پس تعداد ۱۲۵ دفتر خدمات الکترونیک شهر که در تمامی نقاط ۲۲ گانه استان تهران وجود دارند امکان ثبت نام خودرو های فرسوده در طرح نقدی و جایگزینی را برای مردم استان تهران میسر کردند.

امید است که به لطف خداوند متعال بتوانیم خدمتی شایسته به هموطنان خود ارائه دهیم.

واحد مشاوره:۶۶۶۷۷۳۰۳