ثبت نام مجدد خودرو فرسوده

ثبت نام مجدد خودرو های فرسوده بلاتکلیف

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور گفت : متقاضیانی که طی سالهای گذشته در طرحهای مختلف از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ثبت نام نموده ولیکن موفق به تحویل خودرو به مراکز اسقاط نشده اند می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام خودروهای فرسوده نسبت به ادامه فرایند اسقاط ،اقدام نمایند. مهندس کرمی افزود : با توجه به محیا شدن شرایط پرداخت نقدی و جایگزین به این دسته از هموطنان که بر اساس آمار موجود تعداد ۱۲ هزار نفر می باشند ، می توانند ضمن انجام روند مربوطه از مبلغ واگذاری خودرو به میزان پانزده میلیون ریال بهره مند گردند …

وی همچنین ضمن تشکر از همکاریهای همه جانبه مدیر محترم اداره کل اموال دولتی وزارت اقتصاد و دارایی ، جناب آقای مهندس قربان نژاد و معاون این اداره، جناب آقای مهندس رفیعیان افزود : طی برگزاری جلسات مستمر با این عزیزان، شرایط مناسب جهت تسریع در اسقاط و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده دولتی محیا گشته که امیدواریم با تعامل موجود گام موثری در کاهش سن ناوگان خودروهای فرسوده دولتی به کمتر از ۱۵ سال برداشته شود .

شایان ذکر اینکه در حال حاضر تعداد خودروهای فرسوده دولتی بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه می باشد.

شماره واحد مشاوره: ۶۶۰۰۴۰۰۰ (۱۰ خط)