گواهی اسقاط خودرو فرسوده

خروج خودروهای فرسوده به کندی حرکت می کند

از اوایل سال جدید خروج خودروهای فرسوده حرکت خودر را به سمت چشم انداز اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه به کندی پیش می برد. علت این موضوع را می توان دست نگه داشتن مردم از خرید خودروهای وارداتی دانست.از آنجایی که واردکننده ها باید به ازای واردات یک خودرو خارجی،چهار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط نمایند،پس عدم واردات و ثبت سفارش خود به خود اسقاط را غیر ممکن مینماید.در حال حاضر ،مراکز اسقاط با مشکل عقد قرارداد با واردکننده و کاهش قیمت ارزش گواهی اسقاط مواجه اند.کاهش قیمت ارزش گواهی اسقاط نیز به طبع میل مالکان خودروهای فرسوده را نسبت به اسقاط خودرو کم مینماید و نتیجه نزول آمار اسقاط در خردادماه سال جاری شد.

اسقاط  خودروهای فرسوده سنگین همچون کامیونهای فرسوده،کشنده فرسوده،اتوبوس فرسوده و مینی بوس فرسوده و خروج آن از ناوگان حمل و نقل نیز یکی دیگر از موارد چشم انداز بوده است که فعلا به علت کمبود نقدینگی مراکز و عدم تمایل واردکننده ها هنوز به آهستگی در حرکت است.اما این حرکت آهسته هم نسبت به سالهای قبل رکورد خوبی داشته است.

با این شرایط حتما تا زمانی که خرید خودروهای وارداتی در رکود باشد خروج خودروهای فرسوده نیز با مشکلات خود مواجه است.این مشکلات در مراکز اسقاط بیشتر عیان می باشد و در دراز مدت باعث ورشکستگی برخی از مراکز خواهد شد که سرمایه زیادی را در این صنعت هزینه کرده اند.پیش بینی میشود این رکود تا مشخص شدن وضعیت مذاکرات ۱+۵ ادامه خواهد داشت.

اما راه برون رفت از این وضعیت خرید خودروهای فرسوده طبق یک مصوبه توسط سازمان و یا ارگان ناظر و فروش آن به واردکننده ها در زمان خروج از تحریمها می باشد.تا بتوان از این چرخه رکود خارج و به نقطه عطف چشم انداز رسید.