ظرفیت مراکز اسقاط

ظرفیت مراکز اسقاط خودروهای فرسوده

خودروهای فرسوده ظرفیت مراکز را پر نمیکنند

علیرضا چلوئی از ظرفیت های بالای پذیرش خودروهای فرسوده در مراکز اسقاط  و بازیافت خبر داد و گفت با توجه پتانسیلهای موجود مراکز،متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به نقطه تامین خودروهای فرسوده برای مراکز اسقاط برسیم.ظرفیت یک میلیونی مراکز اسقاط و پذیرش ۲۰۰ هزارتائی فاصله زیادی از هم دارن.این فاصله با افزایش مدلها تا سال ۸۲ جبران خواهد شد. مراکز اسقاط عملا از کار افتاده اند.ایشان اضافه کردند که فعالیت ۶ ماهه دوم سال به مراتب بهتر از اوایل سال بود.تقریبا نزدیک به ۲ برابر.و این را مدیون تلاشهای مدیران و دولتمردانی هستیم که با جدیت نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده و خروج آنان از حیطه تردد قدم در راه خدمت گذاشته اند. یکی از مشکلات بزرگ  و عمده موجود بر سر راه اسقاط خودروهای فرسوده مساله جایگزینی خودروهای فرسوده است.وی در ادامه نسبت به سیاستهای تنبیهی که توسط سازمانهای مرتبط مانند راهور و شهرداریها در حال اجرا می باشد اعلام کرد که مقررات وضع شده برای ابطال کارت سوختها ،افزایش مالیات و عوارض و منع تردد خودروهای فرسوده نیز در راس سیاستها می باشد.

فرسوده از سیستم حمل و نقل و سوخت کشور بایدخارج شود و همه مردم از همین امروز با ثبت نام خودروی فرسوده خود قدمی هرچند کوچک برای آسمانی پاک به عنوان هدیه ای برای فرزندانمان بردارند.

ثبت نام خودرو فرسوده