گواهی اسقاط واردات خودرو

افزایش قیمت خودروهای وارداتی

خودروهای وارداتی گران می شوند گواهی اسقاط واردات خودرو

از اظهار نظر کارشناسان مشخص است که در صورت ادامه کاهش واردات خودروهای خارجی حتما تعارضی بین عرضه و تقاضا پیش خواهد آمد.یعنی با افزایش تقاضای مردم و تمایل به خودروهای خارجی ،با توجه به کاهش واردات ،حتما افزایش قیمت خواهیم داشت.البته در صورت باز شدن ثبت سفارش و واردات خودرو ،در خوشبینانه ترین حالت قیمتها در همین مقطع حفظ میشوند.

شواهد حاکی از آن است که واردکننده های غیر رسمی امکان ثبت سفارش ندارند.شاید یکی دیگر از دلایل افت واردات خودرو به کشور همین موضوع باشد.و همین افت عرضه دلیل دیگری بر افزایش قیمتها خواهد بود.البته باید در نظر داشت که واردات ما در حال حاظر در رکود فصلی نیز قرار دارد اما تمام پیش بینی ها برای زمانی است که عرضه در بازار بالا میرود و این موضوع دقیقا بعد از ماه رمضان اتفاق می افتد.پیش بینی افزایش قیمت خودروهای وارداتی تقریبا تا ۳۵ درصد می باشد.