آلودگی خودرو فرسوده

برخورد با خودروهای دودزا و فرسوده

خودروهای گشت برای برخورد با خودرو های فرسوده دودودزا

حرکت زیبایی که در مشهد اتفاق افتاد به زودی در تهران اجرایی خواهد شد.

کارشناس مرکز پایش آلاینده های هوای مشهد اعلام کرد: به منظور کنترل وکاهش آلاینده های شدید هوای مشهد تعداد گروه های گشت  و کنترل خودرو های فرسوده ودودزا در این شهر افزایش یافته است.صیادی در گفتگوبا خبرنگار باشگاه خبرنگار مشهد، اضافه کرد :با اضافه شدن سه گروه دیگر تعداد این گشت های ثابت وسیار به ۵ گروه رسید.

وی افزود: این گروه ها با استقرار در مناطق هوای آلوده ،خودرو های فرسوده را با همکاری پلیس راهنمایی رانندگی متوقف وبرای آنها برگه جریمه صادر می کنند و در صورت آلودگی شدید به پارکینگ انتقال داداه خواهد شد.کارشناس مرکز پالایش آلاینده های هوای مشهد با اعلام این که در حال حاضر ۱۱ایستگاه سنجش هوا در مشهد فعال است گفت:برا ی امروز یک شنبه ۲۰اردیبهشت ماه از دو ایستگاه ساختمان وتقی آباد میزای آلاینده های هوارا بالای ۱۰۰اعلام ودیگر هوای مناطق مشهد سالم گزارش شده است.

مشهد یکی از کلانشهر های موفق در خروج و اسقاط خودروهای فرسوده می باشد. ثبت نام خودروهای فرسوده در مشهد ،بین تمام کلانشهرها و مراکز اسقاط زبانزد است.خروج بیش از ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده در مشهد حاکی از آن دارد که دستگاههای مرتبط،هماهنگی و همکاری لازم را با مراکز اسقاط به عمل می آورند.

ایجاد ایستگاههای گشت و کنترل خودروهای فرسوده در تمام کشور اجرا خواهد شد.