آلودگی خودروهای فرسوده

زیان آلودگی خودرو فرسوده برای کودکان

خودروی خود را به خاطر فرزندانتان اسقاط کنید

آلودگی فرسوده : مدیر ستاد حمل ونقل سوخت کشور با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع نوسازی ناوگان حمل ونقل طبق وظایف دولتی و اشتغال غیر مستقیم در زمینه اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده فرمود: گسترش تولید خودرو در کشور با راه اندازی بازار فروش برای خودرو سازان از طریق منابع دولتی و تسهیلات بانکی،افزایش قدرت خرید مشتریان به دلیل ارزش گواهی اسقاط ،بهتر شدن مدیریت حمل و نقل شیوه سامان دهی کاربران فعال حمل و نقل و به وجود آوردن ، بالا بردن صنعت بازیافت خودرو در کشور به عنوان  عظیم ترین صنعت سبز کشور و با تشکیل مراکز اسقاط جدید که با خود اشتغال مستقیم وغیر مستقیم را همراه دارد از آثار زیست محیطی این طرح است.

 

علیرضا فیض بخش با توجه به بهینه سازی در مصرف سوخت و پایین آمدن آلودگی هوا با ترخیص خودرو های فرسوده از چرخه مصرف خاطر نشان کرد: بیشتر از ۹۰% خودروهای فرسوده از دور خارج شده سال۱۳۹۳ کاربراتوری هستند که میزان مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و همچنین آلودگی بسیاری به وجود می آورند. میانگین مصرف خودرو های کاربراتوری ۲برابر خودروهای در حال حاضر به بازار ورود پیدا می کندو حدود ۱۳هزار خودرو فرسوده کاربراتوری معادل ۴۰۰میلیون لیتر سالانه افزایش مصرف سوخت را دارا می باشد و با این تفاسیر این خودرو ها ۲۲برابر خودروهای با استاندارد یورو ۲ و ۵۰ برابر با استاندارد یورو ۴ آلودگی به وجود می آورد.

وی افزود هم اکنون مصرف خودرو های فرسوده از ۲ برابر خودروهای استاندارد بالاتر است به صورتی که هر خودرو های استاندارد یورو ۴ با حجم موتور تقریبی ۱۶۰۰سی سی دارای ۷٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است در صورتی که مصرف سوخت خودروهای فرسوده مشابه حداقل ۱۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می باشد.