شرایط اسقاط خودرو 93

خودرو فرسوده و شرایط اسقاط در سال ۹۳

آخرین بخشنامه ابلاغی خودروهای فرسوده در سال ۹۳

با اعلام آخرین بخشنام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،ثبت نام خودروهای فرسوده تا مدل ۱۳۸۲ به مدت محدود آغاز شد.مدلهای قبل نیز همچنان شامل کمکهای بلاعوض و تسهیلات جایگزین می باشند.به اطلاع مالکان خودروهای فرسوده میرساند:سیاستهای تشویقی،محدودیت زمانی دارد و پس از آن سیاستهای تنبیهی مورد توجه قرار خواهد گرفت…

به گفته دکتر شفیعی، طرح «آسمان من» مشمول خودروهای سواری شخصی از مدل ۵۷ تا ۸۲ و معادل میلادی آن و شامل وانت بارهای فرسوده مدل قبل از سال ۸۲ ومعادل میلادی آن می شود. ضمن آن که روش های قبلی ثبت نام نیز همچنان دایر است .مالکان خودروهای فرسوده نیز می توانند از طریق همین سایت نسبت به ثبت نام خودروی فرسوده ۹۳ اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام سال ۹۳ :
*دارای پلاک منطقه ای ایران و در صورت پلاک قدیمی دارای پلاک مجازی باشد.
* سند قطعی بنام مالک خودروی فرسوده و یا دارای وکالت بلاعزل باشد.
* خودروی فرسوده وانت شخصی و عمومی با مدل ۱۳۸۲ شمسی و پایین تر و معادل میلادی آن شامل طرح می باشد.
توجه :
لازم است در هنگام ثبت شماره حساب دقت لازم صورت گیرد.

توجه:
* مبلغ سه (۳) میلیون ریال بابت ارزش لاشه خودروی فرسوده سواری و وانت از سوی مراکز اسقاط و بازیافت به متقاضیان پرداخت می گردد .
*کلیه مراکز موظف هستند پس از تخصیص و قبل از پذیرش خودرو در مرکز اسقاط، نسبت به واریز وجه ارزش لاشه به شماره حساب اعلامی متقاضیان اقدام نمایند؛ و در صورت واریز ارزش لاشه، پذیرش خودرو در سامانه نرم افزاری فعال
خواهد شد.
فرایند اجرای طرح:
•     ثبت نام  خودرو در سال ۹۳ در سامانه نرم افزاری معاونت نوسازی صورت می پذیرد.
•        تخصیص ثبت نام در سایت مراکز اسقاط  توسط معاونت نوسازی.
•        پس از فراخوان مرکز موظف می باشد مبلغ سه میلیون ریال را به شماره حساب مالک  واریز  نمایند.
•        فیش واریزی پرفراژ شده  توسط مرکز  در سامانه معاونت  نوسازی بارگزاری گردد.
•        پس از تایید اطلاعات فیش واریزی در سامانه نرم افزاری معاونت نوسازی  اجازه ادامه روند اسقاط ( پذیرش ) بصورت سیستمی فعال می گردد.
•        ادامه روند اسقاط همانندسایر طرحها می باشد.
توجه :
رعایت دستورالعمل های ابلاغی معاونت نوسازی در اجرای طرح الزامی می باشد.
ثبت مشخصات مالک و خودرو :
در هنگام ثبت اطلاعات لازم است آیتم مشخصات مالک به خصوص کد ملی و نام و نام خوانوادگی ،شماره تماس و همچنین مشخصات خودرو شامل شماره پلاک به صورت دقیق و صحیح درج گردد.
قابل ذکر است اطلاعاتی که به صورت نامشخص و غلط در سامانه نرم افزاری معاونت نوسازی درج گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با توجه به محدود بودن تعداد ثبت نام در طرح جدید نوسازی خودرو های فرسوده (افزایش کمک های بلاعوض)اولویت با افرادی می باشد که نسبت به ثبت نام اینترنتی و تشکیل پرونده اقدام نمایند و کد رهگیری دریافت نمایند.