اسقاط مینی بوس فرسوده

اسقاط بیش از ۳ هزار مینی بوس فرسوده در ماه های ابتدایی

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از اسقاط ۳ هزار و ۳۲۶ دستگاه مینی بوس فرسوده در ۳ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت:  با توجه  به مصوبه  معادل سازی گواهی های  اسقاط  سرعت نوسازی این ناوگان  افزایش قابل  ملاحظه ای  داشته است.علیرضا فیض بخش در اطلاعیه ای اضهار داشت:مجموع مینی بوس فرسوده اسقاط شده ظرف ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۵ هزار دستگاه مینی بوس درون شهری  و برون شهری در کشور بود که در حال حاضر با تدابیر درست  و تصویب نامه  معادل سازی پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری بیش از ۶ هزار دستگاه مینی بوس یعنی بیش از مجموع تمامی سال های قبل  مینی بوس فرسوده از رده خارج شود که در حال حاضر گواهی اسقاط برای هر دستگاه مینی بوس معادل ۴ خودرو سواری است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:طرح معادل سازی گواهی اسقاط کلیه خودروها گام مثبتی در خروج خودروهای سنگین خواهد داشت.بر همین  اساس و با توجه  به  مصوبه هیات وزیران اسقاط هر دستگاه اتوبوس معادل  ۱۲ دستگاه  سواری است.  واردکنندگان  تمایل برای اسقاط مینی بوس و اتوبوس های فرسوده دارند. وی تاکید کرد: در این طرح بر اساس پیش بینی های صورت گرفته مالکان مینی بوس فرسوده با مراجعه  به مرکز اسقاط و توافق با واردکننده خودرو مینی بوس فرسوده خود را به قیمت  بازار  واگذار نموده و بر خلاف گذشته  بدون معطلی مبلغ مربوط به ارزش  گواهی اسقاط و ارزش لاشه مینی بوس فرسوده خود را به طور نقد دریافت می کنند  که  به خواست خود می توانند مینی بوس جایگزین  را با توجه  به وسع مالی  خود  انتخاب و خریداری می کند .ستاد در حال پیگیری از رده خارج کردن و ساماندهی ناوگان مینی بوس رانی است که امیدواریم روند این کار سرعت بیشتری پیدا کند.