فرهنگ اقتصادی با عزم ملی و مدیریت جهادی

سال فرهنگ اقتصادی با عزم ملی و مدیریت جهادی مبارک

با رسیدن سال نو، بهتر است نو شدن را در زندگی و افکار خود به مرحله ظهور برسانیم.افکار فرسوده خود را با نگاهی زیبا به طبیعت به اطرافیان به بچه ها و فرزاندانمون جایگزین کنیم.

در این عید زیبا جای آن دارد که از همه مالکان خودروهای فرسوده که در سال گذشته نسبت به تحویل خودروی فرسوده خود اقدام نموده و قدمی هرچند کوچک،اما زیبا و بهاری در راستای تلطیف هوای پاک برداشته اند تقدیر و تشکر کنیم و سال جدید را برایشان سالی توام با سلامتی و بهروزی آرزو کنیم.

*سال نو به کامتان*