سن فرسودگی خودرو

سن فرسودگی خودروی سواری

سن فرسودگی خودرو سواری به ۲۵ سال رسید

رئیس پلیس راهور اصفهان گفت: برابر اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سن فرسودگی خودروهای سواری ۲۵ سال است.

به گزارش فارس، محمدرضا صفوی اظهار داشت: برابر اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سن خودروهای فرسوده سواری به ۲۵ سال رسیده است.

وی افزود: براساس اعلام این ستاد خودروهایی که تا سال ۱۳۹۰ به سن فرسودگی می‌رسند مجاز هستند به مراکز اسقاط فراخوان مراجعه و خودروی خود را از چرخه حمل و نقل خارج کنند.

رئیس پلیس راهور اصفهان اظهار داشت: براساس مصوبه وزیران عضو ستاد حمل و نقل و سوخت کشور پلاک خودروهای قدیمی که فاقد معاینه فنی بوده و قابلیت تردد ندارد، تعویض نمی‌شود.

وی در عین حال تعویض پلاک خودروهای قدیمی با هر مدل را در صورت داشتن معاینه فنی، قابل تردد بودن، وضعیت ظاهری مناسب، بیمه نامه شخص ثالث و اسناد مالکیت بلامانع عنوان کرد.

صفوی در پایان خاطرنشان کرد: براساس اعلام ستاد مذکور تعویض پلاک قدیمی تمام کامیون‌های کشنده (تریلی) که تاکنون تعویض پلاک ننموده‌اند، الزاما باید در محل شماره‌گذاری اولیه کار خود را انجام دهند، اما کامیون‌های غیر کشنده برای تعویض پلاک خود می‌توانند به هر یک از واحدهای شماره‌گذاری کشور مراجعه کنند.