کندی روند اسقاط خودرو

علل کندی در فراخوان خودروهای ثبت نام شده

قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام شده خودروهای فرسوده:

خوشبختانه به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام شده ای که منتطر فراخوان می باشند میرساند به علت افزایش قیمت ارزش خودرو فرسوده ی شما ،و افزایش ارزش گواهی اسقاط برای مشخص شدن وضعیت نهایی ،شکیبا باشید تا به محض مصوب شدن قیمت و ابلاغ عمومی نسبت به فراخوان اقدام گردد.

شماره های ۶۶۰۰۴۰۰۰ -۰۲۱ (ده خط) آماده مشاوره  شما می باشد.

کافیست به بخش پیگیری ثبت نام مراجعه نمائید