واردکنندگان خودرو

قابل توجه کلیه واردکنندگان محترم خودرو

تنها فیش هایی که از طریق بانک صادرات به صورت نقدی واریز گردد قابل ثبت در سیستم معاونت نوسازی بوده و در صورت واریز به صورت ساتنا، حواله بین بانکی، یا چک رمز دار (بدون پرفراژ ) و غیره . . .  ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز این مبالغ ( به صورت غیر نقدی) نداشته و کلیه عواقب آن بر عهده واریز کننده خواهد بود.