ثبت نام اسقاط خودرو

قبل از ثبت نام اسقاط خودرو تحقیق کنید

قابل توجه متقاضیان ثبت نام خودروهای فرسوده

خواهشمند است قبل از هرگونه ثبت نام خودرو فرسوده در سایتهای غیر معتبر و قراردادن اطلاعات شخصی خود و خودروی فرسوده نسبت به داشتن مجوزهای مربوطه در حیطه ثبت نام خودروهای فرسوده دقت نمائید.مجوزها۱٫ شامل مجوز اسقاط و بازیافت از ستاد حمل و نقل و سوخت ۲٫مجوزهای مربوط به طرح و فعالیت از سازمانهای مربوط و بانکهای عامل۳٫سایت ثبت نام،حتما باید تحت نظارت ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی کشور باشد.۴٫دارای شماره تلفن و آدرس مشخص و مورد تائید ستاد باشد

و در آخر :این مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال ثبت نام خودروهای فرسوده در سایت های مشابه را نمی پذیرد و از متقاضیان خواهشمند است تا اطلاعات شخصی و خودرویی خود رادر سایت های غیر مجاز وارد ننمایید.