مراحل اسقاط خودرو فرسوده

مراحل کلی انجام فرآیند اسقاط خودرو های فرسوده چیست؟

در مورد خودروی سواری و وانت در طرح های جایگزین و نقدی با توجه به مدل خودرو و کاربری آن می توان در مراکز اسقاط یا نمایندگی های خودروساز در کشور اقدام نمود . به طور کل بسته به طرح اعلام شده می توان روند خاص خودرو اعلام کرد. اما اصولاً طرح نقدی یا بدون جاگزین در مراکز اسقاط ثبت نام می شود. طرح جایگزین از طریق نمایندگی های فروش محصولات خودروسازی  یا ثبت نام در سایت رسمی خودروهای فرسوده قابل پیگیری است.اما به هر حالت روند کلی ثبت نام،اسقاط و جایگزین خودرو فرسوده به شکل زیر می باشد.

طرح نقدی :

مرحله اول : ثبت نام در مرکز مجاز اسقاط (از طریق مراجعه حضوری در مراکز اسقاط یا اینترنتی  در سایت ثبت نام خودرو فرسوده)

مرحله دوم : فراخوان از طرف مرکز اسقاط و تحویل خودرو فرسوده

مرحله سوم : واریز وجه به حساب جام بانک ملت مالک خودرو

جهت اطلاعات بیشتر از شرایط،مراحل،مدارک ثبت نام خودروهای فرسوده در طرح نقدی اینجا را کلیک کنید.یا به قسمت شرایط طرح نقدی در صفحه اصلی مراجعه نمائید.

طرح جایگزین:

: مرحله اول : ثبت نامدر سایت خودرو فرسوده و یا مراجعه حضوری در یکی از نمایندگیهای خودرو ساز (اگر طرح باز باشد)

مرحله دوم : تحویل خودرو فرسوده

مرحله سوم : معرفی به بانک از طرف خودرو ساز

مرحله چهارم : اخذ وام

مرحله پنجم : تحویل خودرو جدید

جهت اطلاعات بیشتز از ثبت نام خودرو فرسوده با شماره ۶۶۰۰۴۰۰۰ -۰۲۱ (ده خط) واحد مشاوره تماس حاصل فرمایید.

جهت اطلاعات بیشتر از شرایط،مراحل،مدارک ثبت نام خودروهای فرسوده در طرح جایگزین اینجا را کلیک کنید.یا به قسمت شرایط طرح جایگزین در صفحه اصلی مراجعه نمائید.