کارت سوخت خودروهای فرسوده

پایان اعتبار کارت سوخت خودروهای فرسوده

قابل توجه مالکان خودروهای فرسوده : ظبق آخرین بخشنامه های صادره،دستور اجرائی ابطال ۶۰۰ هزار کارت سوخت وانتهای فرسوده و ۴۰۰ هزار سواری به مرحله اجرائی رسید و ابطال شد.این روند ادامه دارد…مالکانی که به هر عنوان از تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط و بازیافت امتناع میکنند نیز فقط طی یک فرصت قانونی میتوانند از کمکهای بلاعوض استفاده نمایند.

  با ابطال کارت سوخت خودروهای فرسوده در ماههای اخیر ،شاهد صرفه جوئی ۸ میلیون لیتری در مصرف بنزین بودیم.از مصوبات جدید هیئت دولت و نقش عمده خودروهای فرسوده در آلودگی هوای کلانشهرها بر می آید که دیگر نفس خودروهای فرسوده به شماره افتاده است و دیگر شامل یارانه های دولت در استفاده از سوخت،تخفیفات بیمه ای،عوارض،تردد و … نمی باشد.

مالکانی که به هر عنوان از تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط و بازیافت امتناع میکنند نیز فقط طی یک فرصت قانونی میتوانند از کمکهای بلاعوض استفاده نمایند.

کلیه نهادها و سازمانها به طرق مختلف تقدیر و تشکر خود را از مالکانی که در سال گذشته نسبت به تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط اقدام نموده اند،اعلام داشته اند و آمادگی خود را جهت تسریع در روند اسقاط خودروهای فرسوده طی جلسات و نشستهای مختلف اعلام نموده اند.

در سال ۹۳ نیز همانند سال گذشته ،طرح های تشویقی در اولویت ترغیب مالکان خودروهای فرسوده جهت ثبت نام و اسقاط قرار دارد.اولویت کمکهای بلاعوض با مالکانی می باشد که نسبت به ثبت نام غیرحضوری اقدام نموده باشند.

ثبت نام غیر حضوری