سن فرسودگی خودرو

کاهش سن فرسودگی خودروها

کاهش سن فرسودگی خودرو ها با ورود به جمع کالاهای مصرفی

رییس ستاد حمل ونقل سوخت کشور با بیان این مطلب که باید به سمتی برویم که خودرو کالای مصرفی تلقی شود گفت: با توجه به اینکه در قانون پیش بینی شده است، باید به سمتی برویم که خودرو کالای مصرفی تلقی شود تا در مواقعی که قابل استفاده نیست و خودرو به سن فرسودگی رسیده است به دور از تشریفات اداری اسقاط شود.

محمد رویانیان در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت: متاسفانه هم اکنون در کشور خودرو کالایی سرمایه ای محسوب می شود و برای خروج هر خودرو باید از بیت المال هزینه های بسیاری صرف شود تا افراد بتوانند خودرو های خود را اسقاط کنند.

وی از تدوین سن فرسودگی خودروها خبرداد و گفت: در ستاد حمل ونقل سوخت آیین نامه ای تدوین شده است و درآن سن فرسودگی انواع خودروها مشخص شده است که بر اساس این آیین نامه خودروهای سواری شخصی دارای سن فرسودگی ۲۵سال اتوبوسها شهری وموتورسیکلت ها ۱۰سال و اتوبوسهای جاده ای و وانت بارها دارای سن ۱۵سال هستند وپس از آن باید از رده خارج شوند.

وی افزود: در بسیاری از کشور های اروپایی وقتی خودرویی برگه معاینه فنی اخذ می کند به راننده ابلاغ می شود که این خودرو تا چه زمانی حق تردد در خیابانها را دارد و پس از آن باید به مراکز اسقاط مراجعه کند.

رییس ستاد حمل و نقل سوخت کشور کاهش سن فرسودگی خودرو ها را باعث صرفه جویی در مصرف سوخت عنوان کرد و خاطر نشان کرد: خروج خودرو های فرسوده در کشور باعث کاهش چشمگیری در مصرف انرژی شده است وبنابراین هرچه این سن کاهش یابد علاوه براینکه مصرف سوخت کاهش می یابد شاهد ایمن تر بود ن خودرو ها نیز خواهیم بود.

رویانیان مشخص شدن سن فرسودگی خودرو ها را باعث افزایش فروش شرکت های خودروسازی دانست و افزود: در حال حاضر تعداد خودروهای موجود در کشور پایین تر از استاندارد های جهانی است بنابراین با کاهش سن فرسودگی خودرو ها میزان فروش شرکت های خودروسازی نیز افزایش یافته واز این طریق بسیاری از مشکلات ترافیکی نیز حل خواهد شد.

وی در پایان گفت: شیوه ارائه تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده با توجه به گذشت زمان باید تغییرات اساسی کند و شیوه های جدیدی جای آن را بگیرد.