خودرو فرسوده تهران

تعداد خودروهای فرسوده در تهران

۱۰۰ هزار خودروی فرسوده در تهران

استاندار تهران اعلام کرد: ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده در پایتخت تردد میکند که عامل اصلی آلودگی هوای تهران است.در مورد تعطیلی ساعات اداری در تهران نیز باید با نظر دولت انجام شود

استاندار، آلودگی هوا را به عنوان اساسی ترین اولویت تهران در سال جدید اعلام کرد و ابراز داشت با توجه به جمعیت ۹ میلیون نفری تهران ،آلودگی هوا به عنوان یکی از علل افزایش سرطان مد نظر قرار گرفته است.

استاندار ادامه داد:۸۶۰۰ تاکسی فرسوده با سیستم پیکان به صورت شبانه روزی و ۲۲ هزار تاکسی فرسوده با سیستم پراید و سمند در تهران وجود دارد.این آمار به انضمام خودروهای فرسوده موجود در آژانس ها تقریبا آمار ۱۰۰ هزارتائی از فرسوده های تهران به ما میدهد.

ایشان به یقین اعلام کردند که خروج خودروهای فرسوده در شهر تهران از اولین و مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.بر اساس همین دستور کار از مردم عزیزمان میخواهیم که با توجه به شعار امسال ،همکاری لازم را با ارگانهای مرتبط با خروج خودروهای فرسوده ادامه داده و سازمانهای مربوط نیز موظف نسبت به اسقاط و خروج خودروهای فرسوده نیز طرحها و برنامه های لازم را ابتدا در جایگزین کردن خودروهای فرسوده و سپس اعطای وام و تسهیلات یا خرید نقدی اقدامات لازم را اعمال نمایند.

ثبت نام خودروهای فرسوده