طرح بشارت خودرو فرسوده

تمدید طرح بشارت تا پایان دی

طرح بشارت تا پایان دی ماه تمدید شد

طرح بشارت تا پایان دی ماه تمدید شد.کلیه متقاضیانی که به هر عنوان موفق به ثبت نام خودروی فرسوده خود نشده اند تا پایان دی ماه فرصت دارند در سایت خودرو فرسوده ثبت نام و نسبت به ادامه فرایند اسقاط اقدام نمایند.

طرح بشارت آخرین و بهترین طرح با کمکهای بلاعوض دولتی می باشد که برای اولین بارطی این چند سال نسبت به اجرائی شدن آن  از طرف ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل اقدام گردیده است.با ثبت نام خودروی فرسوده خود در طرح بشارت از مزایای خودروی فرسوده خود بهترین استفاده را ببرید.