تاکسی لوکس

اجبار یا الزام انتخاب تاکسی لوکس

در پی خبر ۳ روز پیش با عنوان اجبار تاکسیران ها به خرید خودرو لوکس به اطلاع میرسانیم

رئیس حمل و نقل و ترافیک سورای شهر تهران هدف از انجام نوسازی خودرو های فرسوده تا را کم شدن الودگی هوای شهر تهران دانست و در ادامه گفت : نوع و مدل خودرو که میخواهد نوسازی شود به هیچ وجه از سوی سازمان تاکسیرانی مشخص شود .
محسن سرخو با اعلام اینکه خرید و جاگزین خودرو های مدرن فقط برای رفع الودگی شهر است و برای رانندگان هیچ اجباری در خرید خودرو های لوکس در نظر گرفته نشده است گفت : قرار نیست مدل و نوع خودرو از سمت شرکت تاکسیرانی اعلام شود و فقط هدف این است که به جای خودرو های دودزا و فرسوده فعلی خودرو هایی با دودزایی و الایندگی کمتر وارد شرکت تاکسیرانی شوند تا بتوان با استفاده از آنها مقدار زیادی از آلودگی شهر تهران را کمتر کرد .

وی همچنین افزود : طی مطالعاتی که با شورای شهر چهارم انجام داده ایم به این جمع بندی رسیدیم که در فصل ها پاییز و زمستان الایندگی شهر تهران از مراکز طرح ترافیک شروع میشود و سپس دیگر نقاط شهر تهران را در بر میگیرد و احتمالا تاکسی ها ، اتوبوس ها و همچنین موتور سیکلت ها الایندگی زیادثی را در بر میگیرند .
سرخو همچنین در این راستا به طرح جایگزینی موتورسیکلت های برقی به جای این موتور های احتراقی اشاره کرد و گفت : ما نباید به مردم الزام کنیم که باید چه موتوری را خریداری کنند و در مورد بحث جایگزینی تاکسی ها هم ما برای اینکه بتوانیم تاکسی هایی را با الودگی کمر وارد مسیر های تاکسیرانی کنیم اول باید تقاضا از سوی رانندگان باشد سپس با همکاری بانک ها نیز ما میتوانیم به این هدف دست بیابیم ما هر ساله تغداد زیادی از خودرو های لوکس را جایگزین خودرو های فرسوده میکنیم .